Zkoušky těsnosti

Decay test

Test diferenčního tlaku Zkouška úniku tlakovým poklesem zahrnuje měření poklesu tlaku ve vnitřku součásti. K provedení zkoušky se do zkušební části vstřikuje vzduch, dokud nedosáhne cílového tlaku. Zdroj vzduchu se poté odřízne, aby se izoloval tlak, a po stanovenou dobu se měří ztráta tlaku (úpadek). Ztráta tlaku naznačuje přítomnost netěsnosti.

Při zkoušce úniku pomocí diferenčního tlaku se používají tradiční parametry úbytku tlaku, ale zkoušky těsnosti se měří změnou tlaku mezi referenčním objemem vzduchu a objemem testované části. Při detekci úniku diferenčního tlaku se zkouškou měří rychlost tlakové ztráty mezi referenčním objemem a dílčím objemem jako únik. Je rychlý, spolehlivý a dostatečně citlivý na detekci malých úniků.

Decay Test

High pressure leak bench (Zařízení na testování netěsností bublinkami a vakuem)

Zařízení je určeno pro zkoušení těsnosti hliníkových výměníků.

Zařízení je sdruženo do jednoho celku s vlastním řídícím systémem a SW. Zařízení je navrženo tak, aby umožnilo individuálně volit mezi testováním pomocí tlakového vzduchu a vany s vodou (bublinky) nebo testování netěsností heliem za pomocí vakuové komory.

Vždy lze pracovat pouze na jednom testovacím okruhu.

Samostatné sestavené okruhy jsou umístěny ve speciálně konstruovaných skeletech s technologickými prostupy do pracovního prostoru, kde se napojuje zkoušený vzorek.

Helium leakage decetion

Sealing test

Zařízení slouží k měření těsnosti vzorku v teplotních komorách při nízkých a vysokých teplotách. Vzorek se vyhřeje nebo ochladí na požadovanou teplotu a vpustí se do něj plyn (helium). Při plnění vzorku se měří průtočné množství, tlak a teplota. Poté se vzorek vypustí a a vyhodnotí velikost netěsnosti ve vzorku.

Sealing Test

Zařízení pro měření těsnosti vzorku pod vodou

Zařízení slouží k měření těsnosti vzorku pod vodou. Obsluha podle typu vzorku napojí hadice na vzorek a vybere požadovaný test. Poté pomocí manuálního dvojtlačítka zařízení uzavře komoru a spustí automaticky vzorek pod vodu. Poté je vzorek natlakován na požadovaný tlak, podle typu vzorku. Obsluha vizuálně kontroluje únik ze vzorku (bublinky). Poté zkoušku ukončí, kdy se vzorek odtlaku, komora se otevře a vzorek vyjede nad hladinu. Celá konstrukce je navržena robustně kvůli vysokým tlakům a možné destrukci vzorku. Celý systém je automatický.

Leak tests