Životnostní zkoušky

Zařízení pro testování pulzními tlaky v kapalině (CAC, WCAC, Thermal cycles)

Univerzální zkušební STAND s podpůrnými okruhy pro testování životnosti kapalinových chladičů zkouškami tlakových rázů.

Princip vytváření tlakových rázů je založen na velmi rychlém vpuštění proudu tlakové kapaliny do testovaného vzorku , který je na druhé straně uzavřen oddělovacím ventilem a po dosažení času stanoveného pro délku výdrže na daném tlaku dojde k otevření výstupního ventilu a děj se opakuje v negativním tlakovém smyslu – testovaný vzorek je vyprazdňován.

Na rozdíl od hydraulického vytváření pulzu (pomocí pístu a plunžru) zde není možnost online řízení náběžných/sestupných hran a jejich geometrie.

Maximální rozsah teplot kapaliny+40 až +140 °C, závisí na použité látce
Maximální povolený prac. tlak5 Bar
Minimální povolený prac. tlak0,1 Bar (v dolní úvrati pulzu)
Přesnost regulace teploty kapaliny+/-0,5 °C (po ustálení)
Maximální rozsah teplot v komoře+35 až +150 °C
Přesnost regulace teploty v komoře+/-0,5 °C (po ustálení)
Maximální frekvence cyklování1,25 Hz
Minimální frekvence cyklování0,2 – 0,3 Hz, nutný minimální průtok pro regulaci teploty a nedestruktivní chod čerpadla
Zařízení Pro Testování Pulzními Tlaky V Kapalině

Pulzační kapalinový testovací systém včetně teplotních komor

Zařízení slouží k vytváření řízeného pulzního přetlaku pracovní kapaliny a to formou cyklicky se opakujících pulzů v přesně definované časové periodě. Pulzy mají časově definovaný tlak a jejich obrazec může být – lichoběžník, pila nebo sinusoida. Řízeným pohybem dochází k definovatelné změně tlaku podle zadávací křivky. Tento princip umožňuje rychlé regulační změny v závislosti na měnících se podmínkách v okruhu. Během tohoto pulzujícího přetlaku je pracovní kapalina ohřívána na definovanou teplotu. Zařízení je řešeno modulárně, v každém modulu může být tedy jiný vzorek a probíhat jiný typ zkoušky.

Teplota média+150°C v závislosti na bodu varu použité pracovní látky.
Teplota v komoře+100°C - dle zákazníka
Průtok média max0,2 - 20 l/min -dle zákazníka
Hodnota tlaku0,1 - 10Bar - dle zákazníka
Rychlost pulsu0,1 - 20sec - dle zákazníka
Denso Impulse Pressure Cycler ISO 1

Zařízení pro testování pulzací horkým vzduchem (CAC, WCAC, Pressure cycles)

Zařízení slouží k životnostnímu testovaní vzduchových výměníků (intercooler) tlakovými cykly při zadané teplotě procházejícího vzduchu a teplotě v okolí testovaných výměníků.

Řídí se délka vpuštění a vypuštění tlakového vzduchu do vzorku tzn. tlakového pulzu a to časově (frekvence a délka výdrže/poklesu), dále částečně tvar náběžných a sestupných hran. Základní tvar pulzu je sinusová pila, s prodlužujícím se časem a strmou náběžnou hranou se blíží trapezoidu.

Maximální teplota vstupního vzduchu235°c +/-5°C
Průměrná teplota vstupního vzduchu180°C +/-2°C
Maximální vstupní tlak5.5bar +/-0.1
Průměrný vstupní tlak2bar +/-0.1
Minimální tlak0 +0.2bar
Maximální frekvence pulzu1Hz +/-0.02
Průměrná frekvence pulzu0.33Hz +/-0.02
Teplota okolí max.150°C +/-1°C
Teplota okolí průměr50°C +/-1°C
Max. počet pulzů999 999
Zařízení Pro Testování Pulzací Horkým Vzduchem (CAC, WCAC Pressure Cycles)

Zařízení pro testování výměníků střídavou teplotou (CAC, WCAC, Thermal cycles)

Zařízení slouží k cyklickému a proporcionálnímu řízení střídavého toku tlakového vzduchu do vzorků (automobilový mezichladič vzduchu). Do vzorku vstupuje po určitou předem nastavený interval teplý vzduch o regulované teplotě a průtoku a do druhého vzorku studený vzduch o regulované teplotě a průtoku. Tyto průtoky se cyklicky opakují.

Maximální teplota vstupního vzduchu, horká strana235°C+/-5°C
Průměrná teplota vstupního vzduchu, horká strana180°C+/-5°C
Minimální teplota vstupního vzduchu30°C +/-5°C
Maximální vstupní tlak3.5bar+/-0.05
Průměrný vstupní tlak1,5bar/+0.08/-00.2
Frekvence cyklů4-40/ hod max.
Teplota okolí25 až 150°C +/-5°C
Max počet pulzů9 999
Průtok horkého vzduchumax. 500 +/-20kg/hod
Průtok studeného vzduchumax. 500 +/-10kg/hod
Doba přepínání ventilu2-30sec
Zařízení Pro Testování Výměníků Střídavou Teplotou (CAC, WCAC Thermal Cycles)