Ostatní zařízení

Zařízení pro proplach testovaných dílů

Zařízení je určeno pro odstranění nečistot z procesu výroby dílů.
Zařízení je sdruženo do jednoho celku s vlastním řídícím systémem a SW. Zařízení je navrženo tak, aby umožnilo individuálně volit jednotlivé sekvence proplachování a následného vysoušení.

Flushing device

Zařízení pro tlakové a vakuové zkoušky výměníků a hadic BURST and Vacuum TEST

Zařízení slouží k provádění vakuových zkoušek a zkoušek kapalinou – roztržením na výměnících/kondenzátorech/radiátorech klimatizace a jejich komponentech. Zařízení obsahuje dvě technologie, implementované v jednom rámu stroje a také dvě samostatné komory, pro dva nezávislé testy. Celý systém zařízení je plně automatický, včetně sběru dat a vizualizace. Výsledkem testování je automaticky generován protokol o testu. Data a přístup k diskovému prostoru jsou preferovány lokálně, s možností připojení do firemní sítě, nebo s úložištěm na flash disku.

Burst test rozsah tlak  1 – 450 Bar
Vaccuum test rozsah tlak  1000 – 1 mBar
Burst Test DENSO

Zařízení pro vytváření páry (regulace množství vlhčení)

Zařízení slouží k výrobě páry, pro nezávislý vlhčící systém. Upravená voda je dodávána do předhřívací nádržky a následně přepouštěna do generátoru páry. Ten v závislosti na požadovaném tlaku spíná ohřívací topidla a vytváří páry s požadovaným přetlakem pro celý systém. Vyrobená pára je následně vstřikována pomocí trysky a přesně dávkována pomocí proporcionálních regulačních ventilů.

Steam Generator

Zařízení pro testování vnitřní čistoty

Pomocí tohoto zařízení se dají proplachovat výrobky pomocí kapalného freonu HFE 7200. Kde kapalina prochází přes kaskádovitě postavenou filtraci, kdy do vzorku vstupuje čistá kapalina. Ta pobere nečistoty ze vzorku a na výstupu je zachycena přes měřící filtr. Měřící filtr se následně zkoumá pod mikroskopem a měří velikost částic a jejich složení, ve vzorku.

Measure of impurity

Zařízení pro měření vlhkosti ve vzorku

Zařízení slouží k měření zbytkové vlhkosti ve vzorku. Testovaný vzorek je naplněn vysušeným plynem. Zařízení následně cirkuluje vysušený vzduch přes vzorek a zároveň měří množství vlhkosti ve vzduchu. Vysušený plyn pohlcuje vlhkost ve vzorku, která je následně měřena na vlhkoměru. Celá zkouška je vyhodnocena po ustálení vlhkosti, včetně grafu.

Měření vlhkosti, Measure of humidity in the sample