O nás

 • O nás
 • Historie
 • Certifikáty

V současné době se činnost firmy zaměřuje do dvou hlavních oblastí:

Dodavatelská a výrobní činnost se zaměřením na automobilový průmysl

 • Návrh, výroba a dodávka zkušebních zařízení pro výrobce klimatizačních komponentů pro automobilový průmysl se specializací na kalorimetrická zařízení.
 • Dodávání náhradních dílů a spolehlivý servis
 • Opravy a úpravy jednotlivých zařízení
 • Konstrukční návrhy, montáž a supervize

Poradenská a konzultační činnost

 • Zpracování podkladů pro zajištění požadavků dle směrnice 98/37/EC
 • Vypracování rozboru rizikových faktorů dle ČSN EN 12100
 • Zpracování dokumentace k dodávaným zařízením
 • Konzultace a poradenství při zavádění nových technologií
 • Semináře , odborná školení a kurzy ohledně zařízení a činnosti firmy

Firma Ing. Radomír Honč RAIV byla založena v lednu roku 1992. Roku 2002 byla přejmenována na dnešní název RAIV s.r.o. Tato soukromá firma se od počátku profilovala pouze jako projekční a poradenská. Od r. 1996 firma rozšířila svůj okruh činností o návrh, výrobu a prodej zařízení. Postupným rozvojem aktivit firmy byla postupně transformována na společnost s.r.o. a její činnost rozšířena o dodávky větších celků.

Základní filosofií firmy je poskytovaní komplexní služby zákazníkovi spočívající v:

 • zodpovědně provedené analýze potřeb zákazníka
 • kvalitním zpracování návrhu technického řešení
 • vývojových případně konstrukčních pracích s využitím nejnovějších technologií
 • podpora navrhovacích a výpočetních programů k dosažení nejlepších výsledků
 • profesionální výroba celého zařízení včetně jednotlivých komponentů.
 • uvedení do provozu spojení s prokázáním garantovaných parametrů
 • spolehlivém a rychlém záručním i mimozáručním servisu

GARANCE VYSOKÉ ODBORNOSTI
KOMPLEXNÍ DODÁVKY


VÍCE INFORMACÍ