česky english
VÝROBA A DODÁVKY
ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Zařízení pro tlakové zkoušky výměníků BURST TEST

Zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak ,aby se na něm mohlo provádět tlakové zkoušky u zkušebních vzorků. Nastavitelná hodnota tlaku je od 1 bar do 500 bar. Jako medium pro vytváření tlaku je použit olej nebo voda.

Zařízení je ovládáno pomocí PC s možností tisku výstupů do protokolů.

  

page_01_image_0001
25_46

BURST TEST pro CO2 produkty

Zařízení je konstruováno a vyrobeno tak ,aby se na něm mohlo provádět tlakové zkoušky součástí klimatizačního okruhu CO2 . Zařízení může pracovat od tlaku 500 kPa a umožňuje nárůst tlaku ve zkušebním okruhu do cca. 99 MPa. U zařízení je také možnost nastavení rychlosti nárůstu tlaku v rozmezí 10-120 kPa/s i vyšší. Jako medium pro vytváření tlaku je použit vysokoteplotní olej ,který vyvozuje požadovaný vnitřní tlak u zkoušených vzorků. Dále je možno nastavit teplotu v okolí a v testovací kapalině u testovaných vzorků do teploty +180 0 C.

Zařízení je ovládáno pomocí PC s možností tisku výstupů do protokolů

 

page_02_image_0001

Tlakové zkoušky hadic BURST TEST

Zařízení je vyprojektováno a vyrobeno tak,aby se na něm mohlo provádět tlakové zkoušky hadic a pryžových komponentů.

Zařízení umožňuje nárůst tlaku ve zkušebním okruhu do cca.69 MPa. U zařízení je také možnost nastavení rychlosti nárůstu tlaku v rozmezí 10-120 kPa/s. Jako medium pro vytváření tlaku je použita upravená voda ,která vyvozuje požadovaný vnitřní tlak u zkoušených vzorků.

Obsluha může obsluhovat zařízení prostřednictvím obrazovky počítače s možností výstupů do protokolů a následného tisku.

page_03_image_0001
page_04_image_0001
page_04_image_0002
page_05_image_0001
page_05_image_0002

 

Zařízení pro testování CO2 výrobku tlakem vzduchu (PROOF TEST)

Zařízení umožňuje pracovat ve zkušebním okruhu tlakového vzduchu s tlakem od 10 do 300 bar (rel.) při testování hliníkových výrobku do max. vnitřního objemu 0,9 l.

U tohoto testovacího zařízení se prostory dělí na dva – vlastní část zařízení (technická sekce) a prostor kde je umístěn testovaný výrobek.

Zařízení je obsluhováno pomocí PC

Protože destrukce zkoušeného výrobku pod vysokým tlakem vzduchu má charakter exploze, je kabina vyrobena z masivní nerezavějící oceli a náležitě izolována od emisí hluku a rázové vlny.

Destrukční kabina byla odzkoušena na pevnost roztržením odpovídajícího a reprezentativního počtu vzorků.

Parametry freonového modulu:

Tlak na vstupu do vzorku: 10 ÷ 300 bar ± 1.5 bar s nastavitelnou hodnotou tlaku i s nastavitelnou rychlostí nárůstu (rampa) s možností stabilizace na jednotlivých tlakových hladinách

Zkoušky jsou prováděny tlakovým vzduchem.

page_06_image_0001
page_07_image_0001
page_08_image_0002
page_08_image_0001

 

Tester těsnosti meandru

Zařízení se skládá z nerezové vany vybavené průhledovými okny ze všech stran, dále z otvíravého krytu s plynovými vzpěrami, vlastního rámu/konstrukce, okruhu tlakového vzduchu a rozvaděče s řídící elektronikou.

Napájení : 1+PE+N 230 V AC/50Hz
Ovládací napětí : 24 VDC
Tlak vzduchu přiváděný : 1,5 MPa
Tlak.rozsah zkušebního vzduchového okruhu : 0,18 – 1,1 MPa

page_09_image_0001
page_09_image_0002

 

High pressure leak bench
(Zařízení na testování netěsností bublinkami a vakuem)

Zařízení je určeno pro zkoušení těsnosti hliníkových výměníků.

Zařízení je sdruženo do jednoho celku s vlastním řídícím systémem a SW. Zařízení je navrženo tak, aby umožnilo individuálně volit mezi testováním pomocí tlakového vzduchu a vany s vodou (bublinky) nebo testování netěsností heliem za pomocí vakuové komory.

Vždy lze pracovat pouze na jednom testovacím okruhu.

Samostatné sestavené okruhy jsou umístěny ve speciálně konstruovaných skeletech s technologickými prostupy do pracovního prostoru, kde se napojuje zkoušený vzorek.

page_10_image_0002
page_10_image_0001
page_11_image_0001
page_11_image_0002

 

Zařízení pro regulaci tlaku/podtlaku

Zařízení je schopno automaticky nastavovat tlak uvnitř těsného boxu škrcením přívodu nebo dodáváním průtoku. Pomocí tohoto zařízení se dá nastavovat přetlak/podtlak.

Cíl je udržovat zadaný tlak při spuštěném ventilátoru zkoušeného vzorku a

měřit tento průtok. Měření těsnosti klapek u HVAC ((heating, ventilating, and air conditioning).

Max.dovolený přetlak : do 3kPa
Max. dovolené podtlak : do 3kPa

page_12_image_0001

 


© 2015 RAIV s.r.o. | tel/fax: +420 485 101 794 | e-mail: info@raiv.cz