česky english
VÝROBA A DODÁVKY
ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení na spínání světel

Zařízení je navrženo a vyrobeno tak ,aby se na něm mohlo provádět testování světel. Zařízení může nezávisle spínat až 10 žárovek ve třech po sobě jdoucích režimech. Typy pulzů lze vybírat z tabulky receptur, nebo editovat v aktuálním nastavení. Celé sestavy zkoušek lze ukládat do tabulky receptur. Zařízení vyhodnocuje rozpojení obvodů žárovek.

Připojení napájení je na zadním panelu. Stejnosměrné napájení zkoušených žárovek se připojuje na svorky na předním panelu. Svorky pro připojení zkoušených žárovek jsou na předním panelu.

page_01_image_0001
page_01_image_0002

 

Mobilní kapalinový okruh pro zkoušky průtokem horkého media

Zařízení je navrženo jako zdroj teplotního a tlakového media. Nastavitelná hodnota průtoku kapaliny 4 –90 l / min při nastavitelné teplotě kapaliny do + 110°C.

page_02_image_0001
page_02_image_0002

 

Mobilní jednotka ohřevu a chlazení kapaliny

Zařízení je navrženo jako zdroj teplotního a tlakového media.

Tlak.rozsah zkušebního kapalinového okruhu : do 3 bar
Maximální průtok : 29 l/min
Maximální pracovní teplota kapalinového okruhu : do +120°C

page_03_image_0001
page_04_image_0002
page_04_image_0001

 

Zařízení pro testování vnitřní čistoty

Pomocí tohoto zařízení se dají proplachovat výrobky isooctanem. U zařízení je také možnost nastavení množství isooctanu určeného na propláchnutí. Zařízení pracuje s isooctanem, který zajistí kvalitní vyčištění vyráběných součástí.

page_05_image_0001
page_06_image_0002
page_06_image_0001
page_07_image_0002

 

Zařízení pro proplachování dílů

Zařízení je určeno pro odstranění nečistot z procesu výroby dílů.
Zařízení je sdruženo do jednoho celku s vlastním řídícím systémem a SW. Zařízení je navrženo tak, aby umožnilo individuálně volit jednotlivé sekvence proplachování a následného vysoušení.

page_07_image_0001
page_08_image_0002
page_08_image_0001

 

Zdroj vakua 20mBar

Zařízení je navrženo a vyrobeno jako zdroj vakua do hodnoty – 100 kPa. Evakuační čas pro objem 1 litr při provozním tlaku 0,6 MPa a vakuu –100 kPa je 7 sec. Hodnota vakua je udržována s hysterezí cca.3 mBar. Zařízení je obsluhováno pomocí displeje ,který současně umožňuje výstup a archivaci dat v PC.

page_09_image_0001

 

Snímání síly komprese gumy za teplotního stárnutí

Zařízení je vyprojektováno a vyrobeno tak ,aby se na něm mohla vyvozovat síla v tlaku nastavováním dráhy sjezdu +/- 5 mm. Posunutím tlačného trnu o danou vzdálenost se vyvodí přítlak na zkušební vzorek (pryžová hadice) v rozsahu 0 – 5000 N. Zařízení umožňuje simulovat teplotní stárnutí při teplotě do -40°C do +120°C. Seřizování se děje pouze otáčením hlavního kola trnu a posunutím snímače dráhy do pracovní polohy.
Hodnoty nastavení a změn jsou kontinuálně přenášeny do PC k vyhodnocení a k archivaci.

page_09_image_0002
page_10_image_0003
page_10_image_0004
page_10_image_0001
page_10_image_0002


© 2015 RAIV s.r.o. | tel/fax: +420 485 101 794 | e-mail: info@raiv.cz