česky english
VÝROBA A DODÁVKY
ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

KALORIMETRY, VZDUCHOVÉ TUNELY

Kalorimetr chladiče , vložky topení

Zařízení je navrženo a vyrobeno tak ,aby se na něm mohlo provádět měření výkonu chladičů. Nastavitelná hodnota průtoku vody 40 až 420 l / min při udržované teplotě vody + 40 až +1250 C. Dopravní tlak vody do 1,5 bar. Nastavitelná hodnota průtoku vzduchu od 1.300 – 24.000 m 3 h –1 . Externí tlak ve vzduchovém okruhu max. 2500 Pa. Teplotu vzduchu je možno ohřát směšováním vzduchem po průchodu chladičem a dochladit externím chladičem na požadovanou teplotu.

page_02_image_0001
page_02_image_0002

 

Kalorimetr pro výměníky – glykolový okruh

Zařízení je navrženo a vyrobeno tak ,aby se na něm mohla provádět měření výkonů chladičů. Zařízení pracuje s ohřátou směsí voda/glykol .

Parametry glykolového okruhu :

Vstupní teplota kapaliny: -10÷ +120 °C ± 0.1 K
Tlak na vstupu do vzorku: 1 ÷ 4 bar (rel.) ± 0.2%
Průtok kapaliny: 100 ÷18000 l/hod ± 1 %

Parametry vzduchového tunelu :

Vstupní teplota vzduchu : -20 ÷ 60 °C ± 0.2 K
Vzdušná vlhkost (řízená) 5 ÷ 90 % ± 1%
Průtok vzduchu @ 800 Pa: 200 ÷ 16500 m3/h ± 1.5 %

glykol_modul
Glykol- real - modul

 

Kalorimetr kondenzátory s chladivem R134a a s chladivem R1234yf

Cíl zařízení je měřit a počítat kondenzační výkon vzorků (automobilový kondenzátor) při zadaných parametrech.

Zařízení se skládá ze dvou základních okruhů. Chladivový okruh – freonový modul a vzduchová část – aerodynamický tunel (uzavřený). Tyto dva okruhy jsou svým způsobem nezávislé, t.j. aerodynamický tunel se dá provozovat bez běhu freonového modulu.

Na zařízení lze měřit výměníky s průtočnou plochou od asi 0,05m2 do 0,6 m2 při hmotnostních průtocích vzduchu od 400 m3/hod do 9000 m3/hod.

Zařízení je schopno měřit s požadovanou přesností výkony od 1,5 do 29 kW. Relativní chyba v tomto rozsahu nepřekračuje +/-2%, přičemž od cca 30% skutečného rozsahu zařízení se chyba zmenšuje přibližně na +/-1%.

Freon_modul
Freon - real- modul
page_04_image_0003
page_05_image_0001

 

Kalorimetr pro měření intercoolerů (mezichladič turba)

Měřící trať je určena k měření výkonu automobilových mezichladičů stlačeným vzduchem.

Zařízení je sdruženo do jednoho celku s vlastním řídícím systémem (Allen Bradley) a sběr dat SW (Lab View). Zařízení je koncipováno tak, aby umožnilo měření výkonu na obou vzduchových stranách (aerodynamická měření).

Na zařízení lze měřit výměníky s průtočnou plochou od asi 0,05m2 do 0,6 m2 při hmotnostních průtocích vzduchu od 300 kg/hod. do 25000 kg/hod. Aerodynamický tunel je řešen jako uzavřený.

V zařízení jsou realizovány regulační okruhy ve speciálně konstruovaném kompaktním skeletu s technologickými prostupy do pracovního prostoru, kde se napojuje zkoušený vzorek (dále SUT ) ,tento je umístěn v samostatné kabině s řízenou teplotou okolí a definovaným vzduchovým průtokem.

Měřící členy sloužící pro vlastní měření teploty ,průtoku a tlaku jsou taktéž umístěny v jednotlivých okruzích. Elektro část a sběr dat jsou umístěny v samostatných rozvaděčích.

Parametry modulu horkého tlakového vzduchu :

Vstupní teplota vzduchu: +90 ÷ 190 °C ± 0.2 K
Tlak na vstupu do vzorku: 1,1 ÷ 2,5 bar (rel.) ± 0.15 bar
Průtok tlakového vzduchu: 78 ÷ 780 kg/h ± 0.5 %

page_06_image_0001
page_07_image_0002
page_07_image_0001

 

Kalorimetr pro EGR produkty

Zařízení je navrženo a vyrobeno tak ,aby se na něm mohlo provádět měření výkonu EGR (Exhaust Gas Recirculation) výrobků. Nastavitelná hodnota průtoku kapaliny 1,5 – 60 l / min při udržované teplotě vody + 90 až +95 st. C. Dopravní tlak vody do 1,5 bar. Nastavitelná hodnota průtoku vzduchu od 0,1 – 300 m 3 h –1 .

Externí tlak ve vzduchovém okruhu max. 1,2 bar. Přiváděný vzduch je možno ohřát na teplotu do +560 0 C.

page_08_image_0001

 

Kalorimetr výměníky pro výfukové potrubí

Zařízení pro měření výkonových charakteristik trubkových výměníků (EGR výměník- Exhaust Gas Recirculation). Tento výměník slouží k převodu tepla z plynové strany na kapalinovou.

Přímým účelem tohoto výrobku je ochlazení výfukových plynů u dieselových agregátů automobilů pro možné zpětné nasátí těchto plynů do pracovního prostoru válce s mixem čerstvého vzduchu.

Zařízení se skládá ze dvou základních okruhů. Kapalinový (glycolový) okruh a vzduchová část.

Kapalinový okruh

Kapalinový okruh tvoří součást zařízení pro zkoušení EGR výměníků a jsou pomocí něj zajišťovány parametry teplota kapaliny, průtok kapaliny přes vzorek, tlak před vzorkem (statický přetlak).

Vzduchový okruh

Základní regulační úloha vzduchového okruhu spočívá v nastavení a udržování přesného průtoku, teploty a tlaku horkého vzduchu.

Jako zdroj je použito dmychadlo s konstantními otáčkami a tedy i výkonem (výkon cca. 3,8 kg/min při 1,6 Bar g) – tento zdroj je modulově měnitelný.

Základní vstupní údaje a hodnoty vstupující do práce výměníku:

Rozsah vstupních teplot plynu……………………………130 – 700 °C ± 0,4 K
Tlak na vstupu do vzorku vzduchová strana: 0,6 ÷ 1,6 bar (rel.)± 0.02 bar
Tlak na vstupu do vzorku kapalinová strana: 1 ÷ 5 bar (rel.)± 0.05 bar
Průtočné množství plynu………………………………….2 – 62 g/sec ± 1 % nast. hodnoty
v závislosti na dmychadle
Vstupní teplota chl. kapaliny……………………………...50 – 125 °C ± 0,5 K
Průtočné množství kapaliny ……………………………....2 – 65 l/min ± 0,7% nast. hodnoty

Typický rozsah výkonu vzhledem k výše uvedeným rozsahům 150 – 15000 W.

page_09_image_0001

 

Vzduchové tunely

Vzduchová část jejíž důležitou součástí je měrná větev ve které homogenní (v rovinách kolmých k ose proudovodu) proud plynu s přesně definovanými vlastnostmi (teplota, tlak, rychlost) dopadá na výměník, prochází jím a dále postupuje dokonale hermetickým a tepelně izolovaným proudovodem, opět se homogenizuje a prochází měřícím prostorem, kde se opět přesně změří charakteristiky proudu. Celý systém proudovodu tvoří uzavřený okruh.

Podle zadání byl vypracován aerodynamický návrh měřící větve, vypočteny tvořící křivky zakřivených částí proudovodu a byl proveden výpočet ztráty tlaku při prázdném prostoru pro výměníky tepla pro tři různé objemové toky.

Koncepce návrhu uvažuje některá neobvyklá řešení proudovodu (přestavitelný přivaděč a neměnný vstup do vyrovnávací komory) s ohledem na přísné požadavky na homogenitu proudění, široký rozsah režimů zkoušek a rozměrů testovaných výměníků tepla a se zřetelem na prostorové disposice a zjednodušení výroby měřící větve kalorimetru.

page_10_image_0001
page_11_image_0001
page_11_image_0002
80634965_2495548490733323_750140803027828736_n

 

Psychometrická místnost

Testovací zařízení pro testování tepelných čerpadel a kondenzačních jednotek se skládá z několika samostatných okruhů:

Zkušební komora - Koncepce komory je řešena jako samonosná konstrukce sendvičových panelů s vnitřním izolačním materiálem.

Vzduchový okruh – topení + chlazení

Základem vzduchového okruhu je sestava axiálních ventilátorů řízených frekvenčním měničem. Za skupinou ventilátorů je osazeno el. topidlo a rozděleno sekčně. výkon topidla posílen na 36 kW z důvodu některých režimů při měření (zejména nízké vypařovací teploty). Topidla jsou řazeny jako finální regulační členy s cílem udržovat zadanou teplotu +/-0,2 st.C.

Okruh vlhčení

Parní vyvíječ cca 15 kW, což představuje průtočný výkon vody 0,003 – 0,23 kg/min vody.

Okruh výrobníku chladu

Chlazení je řešeno jako nepřímé, tzn. ochlazuje se nejprve zásoba teplonosné látky (směs voda/monoethylenglykol) a ta teprve řízeně chladí procesní vzduch.
Základem chladivového okruhu jsou 3 hermetické kompresory K01, K02, K03 Copeland přibližně stejného výkonu. Je použita řada s regulací výkonu 10 – 100%.
Kompresory jsou řazeny paralelně a první stupeň je vybaven spojitou regulací výkonu – tzv.. digitální scroll.

Okruh řízených výparníků

Koncepčně je řešení tepelných přínosů a ztrát řešeno jako uzavřený okruh, tzn. Vytvořené teplo na SUT (zkoušené) např. kond. jednotce se využije pro ohřev výparníků měřeného okruhu a teplo dodané se bude mařit jen u rozdílu obou - teplo dodané prací kompresoru. Jako technické řešení tohoto předávání tepla je navržena sestava dvou kapalinových výparníků s elektronickými expanzními ventily pro pokrytí pásma výkonu 1 - 30 kW.

Kapalinový okruh tepelného čerpadla

Pro měření tepelného čerpadla je k rozvodu chladící kapaliny interiérové komory provedena proporcionálně uzavíraná odbočka na deskožebrový výměník, do kterého je napojen další okruh s vlastním čerpadlem s proměnným výkonem a topením, které je použito na přesné doregulování požadované teploty.

page_13_image_0002
page_13_image_0001
page_14_image_0002
page_14_image_0001
page_15_image_0002

Řídící systém a elektro část je v samostatných rozvaděčových polích. Datový rozvaděč obsahující distribuované šasi DAQ pro sběr dat a podpůrné obvody je umístěn před komorou tak – aby propojení snímačů vodiči bylo co nejkratší.

page_15_image_0001
page_16_image_0002
page_16_image_0001

 © 2015 RAIV s.r.o. | tel/fax: +420 485 101 794 | e-mail: info@raiv.cz